Om Glomtun

Om Glomtun

 

Huset og beliggenhet


Glomtun er forsamlingshuset for Eggen krets i Tynset Kommune, og er lokalisert på Neby inntil Glåmas vestside.


Huset er brukt av kretsen til sosiale arrangementer gjennom hele året, og lokalet er i stor grad utleid til private arrangementer og møter både i helger og på ukedager.


Glomtun har sentral beliggenhet i gangavstand til Tynset sentrum. Det er gang- og sykkelveg helt inn til sentrum og sørover mot Moan. Gangbrua over Glåma på Neby sto ferdig våren 2020. Nå ligger Glomtun midt i et stort nettverk av stier og gangveier.


Det ligger en stor gapahuk med bålplass og muligheter for grilling ved lokalet. Ved bruk av Gapahuken kan det  leies adgang til toaletter inne i huset.Eggen krets er delt inn i fem roder med ansvar for aktiviteter i Glomtun